Αν υπήρχε ένα καινούριο εμβόλιο, που θα μπορούσε να προλαμβάνει
ένα εκατομμύριο ή περισσότερους θανάτους παιδιών το χρόνο,
και επιπλέον θα ήταν φτηνό και θα μπορούσε να χορηγηθεί από το στόμα,
χωρίς να χρειάζεται «ψυχρός» τρόπος συντήρησης,
θα ήταν άμεση προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία.
Ο μητρικός θηλασμός μπορεί να πετύχει αυτό το στόχο και ακόμα περισσότερα,
χρειάζεται όμως τη δική του «θερμή αλυσίδα» υποστήριξης,
δηλαδή σωστή καθοδήγηση των μητέρων να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση
και να προστατευθούν από βλαπτικές πρακτικές.
Αν αυτή η «θερμή αλυσίδα» υποστήριξης
έχει χαθεί από τον πολιτισμό μας ή έχει διαφοροποιηθεί λανθασμένα,
τότε θα πρέπει να αποκατασταθεί και να εφαρμοστεί
από τους επαγγελματίες υγείας.»

A warm chain for breastfeeding.

Lancet 1994, 344:1239-41.