Ανοσοποιητικοί παράγοντες που βρίσκονται στο μητρικό γάλα.

Immune factors found in human milk
alpha-Lactalbumin (variant)
alpha-lactoglobulin
alpha2-macroglobulin (like)
ß-defensin-1
Bifidobacterium bifidum
Carbohydrate
Casein
CCL28 (CC-chemokine)
Chondroitin sulphate (-like)
Complement C1-C9
Folate
Free secretory component
Fucosylated oligosaccharides
Gangliosides GM1-3, GD1a, GT1b, GQ1b
Glycolipid Gb3, Gb
Glycopeptides
Glycoproteins (mannosylated)
Glycoproteins (receptor-like)
Glycoproteins (sialic acid-containing or terminal galactose)
Haemagglutinin inhibitors
Heparin
IgG
IgM
IgD
kappa-Casein
Lactadherin (mucin-associated glycoprotein)
lactoferrin
Lactoperoxidase
Lewis antigens
Lipids
Lysozyme
Milk cells (macrophages, neutrophils, B & T lymphocytes)
Mucin (muc-1; milk fat globulin membrane)
Nonimmunoglobulin macromolecules (milk fat, proteins)
Oligosaccharides
Phosphatidylethanolamine
(Tri to penta) phosphorylated beta-casein
Prostaglandins E1, E2, F2 alpha
RANTES (CC-chemokine)
Ribonuclease
Secretory IgA
Secretory leukocyte protease inhibitor (antileukocyte protease; SLPI)
Sialic acid-glycoproteins
sialylated oligosaccharides
Sialyllactose
Sialyloligosaccharides on sIgA(Fc)
Soluble bacterial pattern recognition receptor CD14
Soluble intracellular adhesion molecule 1 (ICAM-1)
Soluble vascular cell adhesion molecule 1 (VCAM-1)
Sulphatide (sulphogalactosylceramide)
Trypsin inhibitor
Vitamin A
vitamin B12
Xanthine oxidase (with added hypoxanthine)
Zinc

Unidentified factors

Ερευνα του  dr. John Τ. May Phd στο Science Technology and Engineering .Θα δείτε επίσης πολλούς πίνακες με αντιμικροβιακούς παράγοντες, αντιπαρασιτικούς παράγοντες καθώς και συστατικά στο τεχνητό γάλα (φόρμουλα) που μπορούν να προκαλέσουν μολύνσεις.