Οι καλύτερες και οι χειρότερες χώρες για την μητέρα και το παιδί, από την οργάνωση save the children. Οι σύγκριση έγινε μεταξύ 146 κρατών και τις χειρότερες θέσεις έχουν πάρει χώρες της Αφρικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την 27η θέση. Οι 10 πρώτες χώρες εχουν πάρει την μεγαλύτερη βαθμολογία οσον αφορά στην υγεία της μητέρας και του παιδιού, την εκπαίδευση και την οικονομική κατάσταση. Στις τελευταίες 10 χώρες 1 στα 4 παιδιά θα πεθάνει μέχρι την ηλικία των 5 ετών. Στην Σουηδία το ποσοστό αυτό ειναι 1 στα 333.

savethechildren

bestandworst