Μια κίνηση από την Action aid με ισχύ μέχρι τις 5 Οκτωβρίου…

Οταν εμείς γεμίζουμε σακούλες σκουπιδιών με αποφάγια….

Advertisements