κατά της σωματικής τιμωρίας των παιδιών.

Τα χέρια είναι για να φροντίζουν και όχι για να τιμωρούν!!

Advertisements