Τα βιολογικά προϊόντα τα οποία κατέχουν μια όλο και αυξανόμενη θέση στο τραπέζι, είναι προσανατολισμός προς μια υγιεινή διατροφή, προστασία του οργανισμού και ενδιαφέρον για το περιβάλλον.

1.Αυστηρές προδιαγραφές: Τα βιολογικά προϊόντα παράγονται σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα και ελεγχόμενες διαδικασίες από το χωράφι μέχρι το πιάτο του καταναλωτή.

2.Υψηλή διατροφική αξία: Τα φυτά που καλλιεργούνται με βιολογικό τρόπο περιέχουν λιγότερο τρόπο περιέχουν λιγότερο νερό και περισσότερα θρεπτικά στοιχεία και βιταμίνες.

3.Υγεία: Η βιολογική γεωργία προστατεύει από τις βλαπτικές ουσίες ζιζανιοκτόνων, φυτοφαρμάκων, εντομοκτόνων και χημικών λιπασμάτων.

4.Γεύση και άρωμα: Τα βιολογικά προϊόντα υπερτερούν σε γεύση και άρωμα.

5.Αρμονία με τη φύση: η βιολογική γεωργία υποστηρίζει την αειφόρο ανάπτυξη των αγροτικών συστημάτων, διατηρώντας τη φυσική ισορροπία και τη βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων.

6.Μέγεθος, γεύση και θρεπτική αξία: Τα βιολογικά προϊόντα, ακόμα και να καμιά φορά δε διαφέρουν σε μέγεθος, υπερτερούν σε γεύση και θρεπτική αξία.

7.Προστασία του περιβάλλοντος: Οι φυσικές μέθοδοι της βιολογικής γεωργίας δεν ρυπαίνουν τους υδάτινους πόρους και δεν εξοντώνουν ωφέλιμους οργανισμούς.

8.Κοινωνική αξία: Η βιολογική γεωργία διασφαλίζει καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους παραγωγούς.

9.Παράλληλες ενέργειες: η βιολογική γεωργία βοηθάει στην ανάπτυξη παράλληλων ενεργειών, όπως ο αγροτουρισμός.

10.Ενάντια στα μεταλλαγμένα: η βιολογική γεωργία αντιτίθεται στην είσοδο των GMO στον αγροτικό χώρο και την ελληνική αγορά.

Πηγή: Οργανισμός ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων ΔΗΩ.

Fruits_