Θηλάζοντας δημοσίως το 1916. Ο τίτλος της φωτογραφίας είναι «the cornstock madonna»

bf1916

«Baby’s happy hour»  το 1898

bf1898

Πόστερ της WPA(Work Projects Administration), διανεμήθηκε στη Νέα Υόρκη για να ενθαρύνει τον θηλασμό το 1938!

breastfeedingposter_0

Σκηνή γέννας  το 1877!

BirthScene1877